Portada | Tienda | Chat | Buscador | Busca documentosContacto | Lo nuevo30 000 librosSuperación personal | Artículos

General  | Traductor  |   Inglés  |  Francés  |   Alemán  |   Italiano  |   Otros 1 (A-E) | 2 (F-L) | 3 (N-S) | 4 (T-U)
Árabe  |  Chino  |   Esperanto  |   Griego Idioma japonés Japonés  |  Idioma portugués Portugués Idioma rumano Rumano Idioma ruso Ruso   Catalán Euskera
155 usuarios conectados   Portal de Idiomas Astalaweb
 

<<Volver | Principal

100 verbos suecos traducidos al inglés y al español
100 swedish verbs translated into English and Spanish100 verbos en sueco con traducción al inglés y al español
Verbo en sueco Traducción al inglés Traducción al español
att öppna to open abrir
att älska to love amar
att lära sig to learn aprender
att baka to bake asar, hervir, cocer
att hjälpa to help ayudar
att bada to take a bath bañarse
att dricka to drink beber
att sjunga to sing canar
att stänga to close; shut cerrar
att sticka to stick; put clavar, poner, meter
att laga mat to cook cocinar
att äta to eat comer
att köpa to buy comprar
att förlova sig to get engaged comprometerse
att köra to drive conducir
att känna to know (someone) conocer a alguien
att veta to know (something) conocer, saber algo
att lära känna to get to know conocerse
att få to get; receive conseguir, recibir
att svara to answer; reply contestar
att springa to run correr
att kosta to cost costar
att tro to believe creer
att ge to give dar
att skynda sig to hurry (up) darse prisa
att bestämma sig to decide decidir
att säga to say decir
att lägga to lay; put; place dejar en, colocar
att sova to sleep dormir
att försova sig to oversleep dormirse (dormir de más)
att börja to begin; start empezar
att hitta to find; locate encontrar
att lära to teach; instruct enseñar
att skriva to write escribir
att vänta to wait esperar
att bruka to be used to estar acostumbrado
att stå to stand estar de pie
att vinna to win ganar
att skrika to scream; shriek gritar
att tycka om to like (more formal) gustar (más formal)
att gilla to like (less formal) gustar (menos formar)
att prata to speak; talk hablar, charlar
att undra to wonder imaginar
att lägga sig to go to bed; lie down ir a la cama, tumbarse
att fika to go for coffee ir a por café
att gå to go; walk ir, caminar
att spela to play jugar
att tvätta sig to wash oneself lavarse
att tvätta to wash lavarse
att läsa to read leer
att ringa to call; phone llamar, llamar por teléfono
att heta to be called llamarse
att bära to carry llevar consigo
att ha på sig to wear (clothing) llevar ropa
att gråta to cry; weep llorar
att tugga to chew masticar
att titta to look mirar
att titta på TV to watch television mirar la televisión
att dö to die morir
att behöva to need necesitar
att hata to hate odiar
att höra to hear oír
att beställa to order ordenar, pedir
att betala to pay pagar
att sluta to stop; end; finish; cease parar, finalizar
att åka to go (by) pasar por
att simma to swim pensar
att tänka to think; ponder pensar
att tycka to think; find (have an opinion) pensar, tener una opinión
att förlora to lose perder
att fråga to ask preguntar
att smaka to taste probar (alimento)
att trycka to push; press pulsar, presionar
att vilja to want (to) querer
att koppla av to relax relajarse
att träffa to meet reunirse
att hälsa to greet saludar
att sitta to sit sentarse
att må to feel (good or bad) sentirse (bien o mal)
att kunna to be able (to); can ser capaz de, poder
att vara to be ser, estar
att drömma to dream soñar
att måste to have to; must tener, deber
att ha to have tener, haber
att dra to pull tirar
att röra to touch tocar
att sola to sunbathe tomar el sol
att ta to take tomar, llevar
att arbeta to work trabajar
att sälja to sell vender
att se to see ver
att klä sig to get dressed vestirse
att resa to travel viajaar
att besöka to visit visitar
att bo to live vivir
att leva to live (be alive) vivir, estar vivo
att flyga to fly volar
att komma to come vvir

 
<<Volver | Principal

 

Comunidad Astalaweb e Idiomas.astalaweb.com / Elpoliglota.com © 2003 - 2022
Todos los derechos reservados
Administrador y Webmaster -  Gabriel Chova